Gyzgyn satuw mahabat sowgatlary Kiçijik açar kartoçkasy aýallar teňňe gapjyk gapjyklary

Gysga düşündiriş:

Gapjyklar diňe bir pul sumkasynda pul, bank kartoçkalaryny, kredit kartoçkalaryny we beýleki pul gurallaryny ýygnap bilmeýär, eýsem daşamak hem aňsat. Bu sumkanyňyza salmak gaty az.

Açyk reňk we oňat öwüşgin bilen, esasanam sary ýylgyryş, eliňizde göreniňizde özüňizi bagtly duýarsyňyz. Umyt ediň, size gowy gün we keýp getirer.


Önümiň jikme-jigi

Haryt bellikleri

Esasy maglumat

Model NOOK:

W-J30031D

Reňk :

Gyrmyzy

Ölçegi:

10.5x6.8x2 sm

Material:

PVC

Önümiň ady:

kosmetiki halta

Funksiýa:

Aýallar teňňeli gapjyk gapjyklary

Berkidiji:

Düwme

Şahadatnama:

Hawa

MOQ:

20.00 set

Mysal üçin wagt:

7 gün

Gaplamak we eltip bermek

Bukja:

PE sumka + ýuwujy bellik + asma

Daşarky paket:

Karton

Iberiş:

umman, howa ýa-da ekspress

Bahanyň şertleri:

FOB, CIF, CN

Tölegiň şerti:

T / T ýa-da L / C, ýa-da ikimiz tarapyndan ylalaşylan beýleki töleg.

Port ýüklemek:

Ningbo

Önümiň beýany

b 侧面 444

Gapjyklar diňe bir pul sumkasynda pul, bank kartoçkalaryny, kredit kartoçkalaryny we beýleki pul gurallaryny ýygnap bilmeýär, eýsem daşamak hem aňsat. Bu sumkanyňyza salmak gaty az.

Açyk reňk we oňat öwüşgin bilen, esasanam sary ýylgyryş, eliňizde göreniňizde özüňizi bagtly duýarsyňyz. Umyt ediň, size gowy gün we keýp getirer.

aşagy

Qualityokary hilli kümüş ýakasy we ýeterlik kuwwaty bolan kiçi göwrümli,

Düwmeler we açar halka Aýal üçin gapjyk: Paslanmaýan polat fermuar, ýokary hilli metal esbaplar. Bu gül kartoçkasy, aýallar üçin ýörite işlenip taýýarlanylýan eşik, açar zynjyr we açar halka gapjygy.

Moumşak we ýumşak material: smileylgyryş gapjygymyz ýokary hilli PU wegetarian deri we tozana garşy örtük we ýönekeý polibag gaplamak bilen bezelendir.ajaýyp täsir duýgusyny üpjün edýär.Kiçijik gül kartoçkasy aýallar, aýallar, gyzlar ýa-da ony söýýänler üçin ajaýyp sowgatdyr;Söýgüliler güni, doglan güni, Eneler güni, Ro Christmasdestwo we beýleki baýramçylyk sowgatlary üçin amatly.

Gaplamak

Customöriteleşdirilen paket bilen üpjün ediň, diňe isleýän materialyňyzy aýtsaňyz, paket materiallaryny size tapyp bileris.
Gerek bolsa, bukjany hem dizaýn edip biler.

Eltip bermek

Häzirki dizaýn üçin öňdebaryjy wagt: aksiýa sargytlary üçin 2 gün, ýönekeý zatlar üçin 7 gün, umumy dizaýnlar üçin 10-15 gün.
ODM dizaýnynyň öňdebaryjy wagty: nusga üçin 7 gün, nusga tassyklanylandan 15 gün soň.
Ippingük daşama etodlary: DHL, UPS, FEDEX, TNT, SF Express we ş.m.

 


  • Öňki:
  • Indiki: