Zawod gönüden-göni “Premium” sanly çaphana kosmetika makiýaup gülgüne PU syýahat hajathana aýal-gyzlaryň kosmetika sumkasy

Gysga düşündiriş:

1. materialokary hilli PU, material ulanylyşynda has owadan;

2. Torbanyň gowy şekillendirilendigi üçin turba dizaýny.

3. Easyeňil almak üçin esasy jübüde # 5 neýlon fermuar;

4. Hemme zady saklap bilýän uly kuwwat, jübi telefony, elektrik banky, USB, dokma kagyzy, düwmeler we ş.m.

5. Biz hakyky önümçilik, OEM-i kabul edýäris we ýüpek ekran çap etmek, keşdelemek, metal plastinka, rezin ýama we ş.m. ýaly ýöriteleşdirilen LOGO goşýarys ... hil we önümçilik gurşawy kepillendirilýär.


Önümiň jikme-jigi

Haryt bellikleri

Esasy maglumat

Model NOOK B / J00251G
Reňk Gülgüne
Şekil Gönüburçluk
Material PU
Haryt ady Kosmetiki halta
Funksiýa Kosmetika amatlylygy
Suw geçirmeýän Hawa
Berkidiji Fermuar
Şahadatnama
MOQ
Nusga wagty

Gaplamak we eltip bermek

Bukja
Bir önüm üçin paketiň ululygy
Bir önümiň arassa agramy
Karton gaplamak
Kartonyň ululygy
Jemi agram
Ibermek umman, howa ýa-da ekspress
Jemi agram
önüm2_1
önüm2_2

Önümiň beýany

● Suw geçirmeýän material: qualityokary hilli PU deri we poliesterden ýasalan, makiýaupyňyzy ýa-da derini bejermek gurallaryny aýyrmak üçin amatly

Capacity Uly kuwwat: Bular düzýän halta, pomada, dodak ýalpyldawuklygy, makiýaup çotgalary, göz kölegesi we ş.m. ýaly gündelik makiýaupyňyzy saklamak üçin ýeterlikdir.Stuffhli zatlaryňyzy owadan we tertipli saklaýar, şonuň üçin hemişe hemme zady gözlemeli dälsiňiz

● Üýtgeşik dizaýn: Gülgüne PU-nyň dokumasy bilen bu makiýa bag sumkasy arassa we üýtgeşik görünýär, berk altyn fermuar sumkany ygtybarly saklaýar we ownuk zatlaryň gaçmagynyň öňüni alýar.

● Bu gülgüne reňk has ýumşak we ýumşakdy.Bu gülgüne reňk süýt poroşokynyň has güýçli reňkine eýe bolup, ýaş gyzyň asuda we mylaýym häsiýetini görkezýärdi, iň esasysy aýallaryň seksi tarapyny görkezýärdi.

● Amatly waka: Öý, ofis, mekdep, syýahat, sport zaly, kemping, gezelenç we dynç alyş syýahatlary üçin

önüm2_6
önüm2_5

  • Öňki:
  • Indiki: