Sport haltalary

 • Sport zaly / Sport zaly / BP-A90010D Sport zaly / Daşky ussat / Tennis sumkasy

  Sport zaly / Sport zaly / BP-A90010D Sport zaly / Daşky ussat / Tennis sumkasy

  Taýýar we götermek aňsat syýahat: Syýahatyňyzda halaýan şaý-sepleriňizi tygşytlamak we tertiplemek üçin ajaýyp syýahat şaý-sepleri.Giň we ykjam syýahat şaý-seplerimizde köp otag bar, ýöne goş-golamyňyza ýa-da gündelik sumkaňyza ýeterlik däl.Iň oňat sowgat üçin kiçijik şaý-sepler gutusy: halkalar, monjuklar, gulakhalkalar, gulak taýaklary, gysgyçlar we beýleki ownuk şaý-sepler üçin şaý-sepler gutusy.Söýgüliler güni, Eneler güni, ene, aýaly, gyzy ýa-da dosty üçin ideýa sowgady, ...
 • Sport zaly / Sport zaly sumkasy / BP-A90050D Sport zaly / Daşky ussat / Tennis sumkasy

  Sport zaly / Sport zaly sumkasy / BP-A90050D Sport zaly / Daşky ussat / Tennis sumkasy

  Taýýar we götermek aňsat syýahat: Syýahatyňyzda halaýan şaý-sepleriňizi tygşytlamak we tertiplemek üçin ajaýyp syýahat şaý-sepleri.Giň we ykjam syýahat şaý-seplerimizde köp otag bar, ýöne goş-golamyňyza ýa-da gündelik sumkaňyza ýeterlik däl.Iň oňat sowgat üçin kiçijik şaý-sepler gutusy: halkalar, monjuklar, gulakhalkalar, gulak taýaklary, gysgyçlar we beýleki ownuk şaý-sepler üçin şaý-sepler gutusy.Söýgüliler güni, Eneler güni, ene, aýaly, gyzy ýa-da dosty üçin ideýa sowgady, ...
 • Sport zaly / Sport sumkasy / BP-A90070G Sport zaly / Sport zaly egin egnindäki sumka / Sport zaly

  Sport zaly / Sport sumkasy / BP-A90070G Sport zaly / Sport zaly egin egnindäki sumka / Sport zaly

  Taýýar we götermek aňsat syýahat: Syýahatyňyzda halaýan şaý-sepleriňizi tygşytlamak we tertiplemek üçin ajaýyp syýahat şaý-sepleri.Giň we ykjam syýahat şaý-seplerimizde köp otag bar, ýöne goş-golamyňyza ýa-da gündelik sumkaňyza ýeterlik däl.Iň oňat sowgat üçin kiçijik şaý-sepler gutusy: halkalar, monjuklar, gulakhalkalar, gulak taýaklary, gysgyçlar we beýleki ownuk şaý-sepler üçin şaý-sepler gutusy.Söýgüliler güni, Eneler güni, ene, aýaly, gyzy ýa-da dosty üçin ideýa sowgady, ...
 • Sport zaly / Sport sumkasy / BP-A90020D Sport zaly

  Sport zaly / Sport sumkasy / BP-A90020D Sport zaly

  Önümiň beýany Bu üç bölek kosmetika toplumy aç-açan PVX, 230T tüýdükli poliester sanly çap materialy we gara 210D içerki materialdan ýasaldy.Suwdan goraýan syýahat gaplaň hajathana sumkasy.Makiýaupyňyzy ýerinde saklamak üçin ygtybarly altyn fermuar ahyrky bezeg hökmünde ulanylýar.arassalamak aňsat Gündelik kosmetika we hammam zerurlyklary üçin uly hajathana sumkasy.kosmetika sumkasynyň köp ulanylyşy bar.Beýleki iki kosmetiki halta çotgalaryňyzy, gaşlaryňyzy saklamak üçin ulanylyp bilner ...
 • [Göçüriň] Sport zaly / Sport sumkasy / BP-A90020D sport zaly

  [Göçüriň] Sport zaly / Sport sumkasy / BP-A90020D sport zaly

  Önümiň beýany Bu üç bölek kosmetika toplumy aç-açan PVX, 230T tüýdükli poliester sanly çap materialy we gara 210D içerki materialdan ýasaldy.Suwdan goraýan syýahat gaplaň hajathana sumkasy.Makiýaupyňyzy ýerinde saklamak üçin ygtybarly altyn fermuar ahyrky bezeg hökmünde ulanylýar.arassalamak aňsat Gündelik kosmetika we hammam zerurlyklary üçin uly hajathana sumkasy.kosmetika sumkasynyň köp ulanylyşy bar.Beýleki iki kosmetiki halta çotgalaryňyzy, gaşlaryňyzy saklamak üçin ulanylyp bilner ...
 • Sport zaly / Sport zaly sumkasy / BP-A90040D Sport zaly / Daşky ussat

  Sport zaly / Sport zaly sumkasy / BP-A90040D Sport zaly / Daşky ussat

  [Garnitura göze görünmeýän deşik] Öň tarapynda gizlin nauşnik deşigi bar, nauşnik ulanmak we aýdym-sazdan lezzet almak üçin islendik wagt we islendik ýerde amatly.Düzülip bilinýän iki taraplaýyn egin kemer: Aşaky böleginde 3 sany D görnüşli halka bar.Düzülip bilinýän egin kemer, islegiňize görä çep we sag D şekilli halkalara birikdirilip bilner.Çep we sag eginleri aňsatlyk bilen geýip bolýar.Egnindäki sumka 3,5 x 1,5 x 7,5 dýuým (8,9 x 3,8 x 19,1 sm) (L x W ...
 • Sport zaly / Sport eşikli sport sumkasy / BP-A90030D Sport zaly / sumka

  Sport zaly / Sport eşikli sport sumkasy / BP-A90030D Sport zaly / sumka

  Lighteňil agram: götermek aňsat we has amatly.Uly kuwwat: Giň otagda eşikler, kosmetika, resminamalar, çaga esbaplary we beýleki zatlar saklanyp bilner.Gapdal suw çüýşeleri, zontikler we ş.m. bilen enjamlaşdyrylan.Iş, okuw, syýahat, söwda, fitnes we beýleki ýagdaýlar üçin amatly Gaplamak we eltip bermek bukjasy: ...