3 paket aýallar we gyzlar üçin syýahat hajathana sumkasy göçme kosmetiki poliester halta sowgadyny düzýär

Gysga düşündiriş:

Suw çydamly syýahat gaplaň hajathana sumkasy: Bu 3 gaply makiýaup sumkasy, makiýaňyzy ýerinde saklamak üçin berk altyn fermuar bilen doldurylan 230T çişirilen poliester sanly çap materialyndan + gara 210D içinden ýasaldy. Arassalamak aňsat.

Köpugurly makiýaup sumkasy: Gündelik makiýaup we hammam hajathana üçin uly jübüli uly hajathana sumkasy. Çotgalaryňyzy, gaş galamlaryňyzy, gün şöhlesini, maskarany, kirpik gysgyjyny, howa ýassygy, poroşok, dyrnak çalmak we ş.m. Syýahatyňyzy guramagyň ygtybarly we ygtybarly usuly, ýa-da şahsy ownuk zatlaryňyzy, hajathanaňyzy aýratyn saklamak üçin toparlara bölüp bilýän öýde ulanylýan guramaçylykly sumka ýaly.

Amatly tutawaç kemeri: Çemodanlaryň köpüsinde aňsatlyk üçin tigirler bolşy ýaly, hajathana sumkamyzyň amatly bolmagy üçin üstünde tutawaç bar. Bu size kosmetikany goş-golamda saklamagy aňsatlaşdyrýar. Material çeýe we ýumşak, şonuň üçin ony öz içine alyp bilersiňiz çemodan, sumka, plýa bag sumkasy, portfel.


Önümiň jikme-jigi

Haryt bellikleri

Esasy maglumat.

Model NOOK:

BS3 / CC00110G

Reňk :

Gök, mämişi, sary

Ölçegi:

Uly: L23xH18.5xD7.5cm

Orta: L19xH12xD4cm

Kiçi: L16xH9xD1.5cm

Material:

Poliester

Önümiň ady:

3 gaply kosmetiki halta

Funksiýa:

Kosmetika amatlylygy

Berkidiji:

Fermuar

Şahadatnama:

Hawa

MOQ:

1200sets

Mysal üçin wagt:

7 gün

Gaplamak we eltip bermek

Bukja:

PE sumka + ýuwujy bellik + asma

Daşarky paket:

Karton

Iberiş:

umman, howa ýa-da ekspress

Bahanyň şertleri:

FOB, CIF, CN

Tölegiň şerti:

T / T ýa-da L / C, ýa-da ikimiz tarapyndan ylalaşylan beýleki töleg.

Port ýüklemek:

Ningbo ýa-da Hytaýyň beýleki portlary.

1de62c2bdd791ebdbd4d3503f017d43

210D gara örtük, daşyndaky reňk bilen gabat gelýär

5ff1be182eb4472c06a75524d3cb643
82bfdff352e58f06e26aa33b87310f9

Qualityokary hilli altyn fermuar , fermuar beýleki şekilleri düzüp bolýar

0007

Näme üçin bizi saýlamaly?

Biz sumka önümlerinde ýöriteleşen zawod.Biz owadan port şäheri Ningbo şäherinde ýerleşýäris.Zawodymyz önümi ösdürmäge we hili dolandyrmaga ökde we ýyllyk önümçiligi ýylsaýyn ýokarlanýar.2009-njy ýylda döredildi we kämillik ýaşyna ýeten iş topary, dizaýn topary we hil gözegçilik topary bar.Önümlerimiz, esasan Europeewropada, ABŞ-da we Japanaponiýada satylýar.Müşderilerimize importçylar, lomaý satyjylar, markalar we satyjylar girýär.
Her aý moda we tygşytly önümler bilen täze önümleri çykararys, bu sizi ýagty ýa-da aýratyn duýarsyňyz.Bazar tendensiýasyna laýyk gelýän täze önümleriň maslahat berilmegi, elbetde, maslahat we ösüş üçin laýyk stili saýlamaga mümkinçilik berer.Önümlerimiz matalar bilen çalşyrylyp ýa-da dürli nagyşlar bilen dizaýn edilip bilner, dürli bazarlaryň isleglerini kanagatlandyrmak üçin ABŞ, Europeewropa we Japanaponiýa marketingi sebäpli dürli bazarlaryň moda stillerinde käbir tapawutlar bar.Bu bazarlar bilen gaty tanyş, şonuň üçin size has gowy we has amatly nagyşlary maslahat berip bileris.


  • Öňki:
  • Indiki: