Professional makiýa Bag sumkasy zawody 2022 täze makiýa bag sumkasy

Gysga düşündiriş:

Makiýaup sumkamyz ýokary hilli PVX we takyk tikin tikişlerinden ýasalyp, ajaýyp görnüş getirýär.Deriniň arassa gurluşy, deriniň rahatlygy we owadan görnüşi deriniň gözelligini görkezýär.El bilen göterilýän kosmetiki halta köp taraply we amatly, kosmetiki halta, hajathana sumkasy, ýuwulýan halta hökmünde ulanylyp bilner.Retro we ýeňil lýuks stil, maskarada gatnaşanyňyzda ýa-da myhmanhanada bolanyňyzda başgalaryň gözüni özüne çekýär.

Käbir zatlary ýitirmän, bu halta salmak dogry ölçegdir.Kosmetiki haltalaryň köpüsi ýaly gaty uly däl.Bu ululykda “ilkinji kömek enjamyňyzy” saklamagyňyzy islärsiňiz, şeýlelik bilen, gurallar, spirtli süpürgiçler, el süpürgiçler, dodak balzamlary, göz damjalary, üsgülewük damjalary we ş.m.


Önümiň jikme-jigi

Haryt bellikleri

Esasy maglumat

Model NOOK:

B / A00130G

Reňk :

gök

Ölçegi:

L18xH11.5xD4cm

Material:

PVC

Önümiň ady:

kosmetiki halta

Funksiýa:

Kosmetika amatlylygy

Berkidiji:

Fermuar

Şahadatnama:

Hawa

MOQ:

1200sets

Mysal üçin wagt:

7 gün

Gaplamak we eltip bermek

Bukja:

PE sumka + ýuwujy bellik + asma

Daşarky paket:

Karton

Iberiş:

umman, howa ýa-da ekspress

Bahanyň şertleri:

FOB, CIF, CN

Tölegiň şerti:

T / T ýa-da L / C, ýa-da ikimiz tarapyndan ylalaşylan beýleki töleg.

Port ýüklemek:

Ningbo ýa-da Hytaýyň beýleki portlary.

bir gapdala

Iki gezek ýuwulýan halta, käbir ownuk zatlar üçin has amatly, göterip we asyp bolýar.

Makiýaup sumkamyz ýokary hilli PVX we takyk tikin tikişlerinden ýasalyp, ajaýyp görnüş getirýär.Deriniň arassa gurluşy, deriniň rahatlygy we owadan görnüşi deriniň gözelligini görkezýär.El bilen göterilýän kosmetiki halta köp taraply we amatly, kosmetiki halta, hajathana sumkasy, ýuwulýan halta hökmünde ulanylyp bilner.Retro we ýeňil lýuks stil, maskarada gatnaşanyňyzda ýa-da myhmanhanada bolanyňyzda başgalaryň gözüni özüne çekýär.

Käbir zatlary ýitirmän, bu halta salmak dogry ölçegdir.Kosmetiki haltalaryň köpüsi ýaly gaty uly däl.Bu ululykda “ilkinji kömek enjamyňyzy” saklamagyňyzy islärsiňiz, şeýlelik bilen, gurallar, spirtli süpürgiçler, el süpürgiçleri, dodak balzamlary, göz damjalary, üsgülewük damjalary we ş.m.

aşagy

Soraglar

1. Öz dizaýnymy düzmäge kömek edip bilersiňizmi? Nusga tölegi we nusga wagty nähili?
Elbetde, täze zatlary dizaýn etmek üçin hünärmen ösüş toparymyz bar we köp müşderi üçin OEM we ODM elementlerini ýasadyk.pikiriňizi aýdyp bilersiňiz ýa-da çyzgy bilen üpjün edip bilersiňiz. Biz siziň üçin öseris.nusga wagty 15 ~ 20 gün töweregi.nusga tölegi önümiň materialyna we ululygyna görä alynýar.

2. Hil kepilligiňiz barada näme aýdyp bilersiňiz?
hünärmen sumka üpjün ediji, näme edýändigimizi bilýäris .Biz birnäçe ýyllap gaty durnukly hil derejesini saklaýarys. Birnäçe ýyllap gaty durnukly hil derejesini saklaýarys. Önümli önümlerimiziň bahasy 99,86% bolup, biz ony yzygiderli ulanýarys.Hünärmen önümçilik toparymyz we tehniki toparymyz üçin sag boluň. Müşderilerimiz tölän zatlaryny alyp bilerler diýip umyt edýäris. Önümçilik ýa-da gaplamak ýaly ýalňyşlygymyz sebäpli ýüze çykan hil kemçiligi, bizde ýokary hilli kompensasiýa syýasaty we prosedurasy bar.


  • Öňki:
  • Indiki: