Habarlar

 • Meşhur önümlerde reňk meýilleri

  Meşhur önümlerde reňk meýilleri

  2023-nji ýylyň ýaz we tomus seriýalary ýürekdäki şatlygy güýçlendirmek üçin açyk reňkler ulandy.Janly reňkler arkaly tebigaty we energiýany geçirip bilýärdiler.Gözüňi özüne çekiji reňkler adamlaryň döredijiligini we öňe ylgamak islegini boşatdy.Şol bir wagtyň özünde t ... çykaryp bileris ...
  Koprak oka
 • Saklaýan halta we kir ýuwýan halta barada maglumat

  Saklaýan halta we kir ýuwýan halta barada maglumat

  Saklaýyş sumkasy, ýuwulýan halta Kir ýuwmak we tehniki hyzmat etmek üçin sumka, hammam sumkasy, hammam sumkasy we hammam sumkasy hem bolup biler.Ir turmak diňe hammamda hajathana saklamagy aňsatlaşdyrmakdyr.Hajathana we ma ammaryna öwrüldi ...
  Koprak oka
 • Kompaniýa habarlary

  Kompaniýa habarlary

  Gözellik moda kategoriýasynyň agzasy hökmünde sumka pudagy has gowy durmuşy bezemek üçin möhüm kategoriýadyr.Durmuşda gözelligiň ýetmezçiligi ýok.Her dürli bezeg durmuşymyzy has nepis edýär we beden we aň duýgusyny döredýär.Ningbo Tianhou bag Co., Ltd ....
  Koprak oka