22örite 2022 Gara Iridescence Serpentine Erkekleriň hajathana sumkasy

Gysga düşündiriş:

Giň agzyň dizaýny, berk binýady, aç-açan öň we uly kuwwaty mazmuny tapmagy aňsat we elýeterli saklaýar
Toplumly labyr nokatlary köpugurly birikdirmäni üpjün edýär - edil taýonda oturmak ýa-da güýçli neýlon tutawajy bilen çeňňekden asmak ýaly işlemäge niýetlenendir.
Asmak we zatlar ýykylmazdan açylmak üçin döredildi
Doly ölçegli hajathana önümlerine laýyk gelýär;giň agzy dizaýn zatlara girmegi aňsatlaşdyrýar
doka öň tarapy zatlary aňsat tapmaga mümkinçilik berýär


Önümiň jikme-jigi

Haryt bellikleri

Esasy maglumat

Model NOOK:

B / M00320G

Reňk :

Gara / ýaşyl

Ölçegi:

L28xH15xD13cm

Material:

PU

Önümiň ady:

Erkekleriň hajathana sumkasy

Funksiýa:

Awtoulag üçin ammar

Berkidiji:

Fermuar

Şahadatnama:

Hawa

MOQ:

1200sets

Mysal üçin wagt:

7 gün

Gaplamak we eltip bermek

Bukja:

PE sumka + ýuwujy bellik + asma

Daşarky paket:

Karton

Iberiş:

umman, howa ýa-da ekspress

Bahanyň şertleri:

FOB, CIF, CN

Tölegiň şerti:

T / T ýa-da L / C, ýa-da ikimiz tarapyndan ylalaşylan beýleki töleg.

Port ýüklemek:

Ningbo ýa-da Hytaýyň beýleki portlary.

b bir gapdala111

● Specialörite reňk, moda we üýtgeşik duýuň, ajaýyp kiçijik sumka ajaýyp fermuar, az saklanýan ýerler we hakykatdanam berk ýaly görünýär

c aşaky1111

The Aşak tarapy mazmuny çygly bolmakdan goraýar.Pleönekeý we minimalistik.Özüniň ýokary göterilendigini we diňe poligonda gutarmandygyny gowy duýýar.Hil we aýratyn reňkler, zatlary myhmanhana otagynda gaplanyňyzda ýatdan çykarmaga kömek edýär.

e 内部

Custöriteleşdirilen Zip fermuar tekiz, siňdirmeýän süýşmäge eýe we suw geçirmeýän, tozan geçirmeýän möhüri bar
Zipperiň dişsiz dizaýny dymýar, süýnýär we sumkanyň ýagyşda galýandygyna ýa-da doly suwa düşmegine iň ýokary ygtybarlylygy hödürleýär.
Giň agzyň dizaýny, berk binýady, aç-açan öň we uly kuwwaty mazmuny tapmagy aňsat we elýeterli saklaýar
Toplumly labyr nokatlary köpugurly birikdirmäni üpjün edýär - edil taýonda oturmak ýa-da güýçli neýlon tutawajy bilen çeňňekden asmak ýaly işlemäge niýetlenendir.
Asmak we zatlar ýykylmazdan açylmak üçin döredildi
Doly ölçegli hajathana önümlerine laýyk gelýär;giň agzy dizaýn zatlara girmegi aňsatlaşdyrýar
doka öň tarapy zatlary aňsat tapmaga mümkinçilik berýär

Mundan başga-da, awtoulagda saklamak ýa-da yzda bolmak üçin kömek enjamy hökmünde ulanylyp bilner.Gowy boldy!Onda köp mukdarda bint, jüpdek, lenta we ş.m. bar we açyk reňkler bilen gyssagly ýagdaýda tapmak aňsat.Material gaty suwa çydamly, ony ýolda ajaýyp edýär.Bu köptaraply, çydamly we ýokary görünýän.Elbetde, bir zat - gaty berk we hemme zady diýen ýaly saklar!Göwnüňizden turar öýdemok.


  • Öňki:
  • Indiki: