Kompaniýa habarlary

Gözellik moda kategoriýasynyň agzasy hökmünde sumka pudagy has gowy durmuşy bezemek üçin möhüm kategoriýadyr.Durmuşda gözelligiň ýetmezçiligi ýok.Her dürli bezeg durmuşymyzy has nepis edýär we beden we aň duýgusyny döredýär.Ningbo Tianhou sum Co., Ltd. sumka önümlerinde ýöriteleşen zawod.Biz owadan port şäheri Ningbo şäherinde ýerleşýäris.Zawodymyz önümi ösdürmäge we hili dolandyrmaga ökde we ýyllyk önümçiligi ýylsaýyn ýokarlanýar.2009-njy ýylda döredildi we kämillik ýaşyna ýeten iş topary, dizaýn topary we hil gözegçilik topary bar.Önümlerimiz, esasan Europeewropada, ABŞ-da we Japanaponiýada satylýar.Müşderilerimize importçylar, lomaý satyjylar, markalar we satyjylar girýär.Önüm kategoriýalarymyz: sumkalar, öý goşlary, syýahat önümleri, bu üç bölek.Torbalar kosmetiki haltalar, habarçy sumkalary, sumkalar, gapjyklar, aýallar sumkalary, sumkalar, söwda haltalary, ýuwulýan haltalar, ene we çaga sumkalary, buz haltalary we ş.m. ýaly köp önümi öz içine alýar.

habarlar

Her aý moda we tygşytly önümler bilen täze önümleri çykararys, bu sizi ýagty ýa-da aýratyn duýarsyňyz.Bazar tendensiýasyna laýyk gelýän täze önümleriň maslahat berilmegi, elbetde, maslahat we ösüş üçin laýyk stili saýlamaga mümkinçilik berer.Önümlerimiz matalar bilen çalşyrylyp ýa-da dürli nagyşlar bilen dizaýn edilip bilner, dürli bazarlaryň isleglerini kanagatlandyrmak üçin ABŞ, Europeewropa we Japanaponiýa marketingi sebäpli dürli bazarlaryň moda stillerinde käbir tapawutlar bar.Bu bazarlar bilen gaty tanyş, şonuň üçin size has gowy we has amatly nagyşlary maslahat berip bileris.

Gözleg, subutnama we sargyt bar bolsa, islän wagtyňyz biziň bilen habarlaşyp bilersiňiz.

Biz siziň dogruçyl we gowy hyzmatdaşyňyz.Söwdamyzyň ösmegi üçin size gowy hyzmat bermek üçin elimizden gelenini ederis.


Iş wagty: Maý-24-2022